Numer wpisu
227/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 157/6, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00241/09
Data złożenia
2009-05-25
Wnioskodawca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-13