Numer wpisu
279/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wyd. zezw. na usun. 54 szt. drzew, zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytk. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00307/09
Data złożenia
2009-08-24
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „CHWAŁOWICE”, ul. 1 Maja 26; 44 – 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-16