Numer wpisu
278/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia pozwolenia wodnopawnego na odprowadzenie deszczówki z odwodnienia terenu przy ul. Zorskiej, Prostej i Brzezińskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00029/09
Data złożenia
2009-09-14
Wnioskodawca
Tensa Projekt, ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Inwestor UM
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-16