Numer wpisu
292/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00059/09
Data złożenia
2009-09-22
Wnioskodawca
Gmina Miasta Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-29