Numer wpisu
295/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady
Znak sprawy
Ek I-7624/00040/09
Data złożenia
2009-06-17
Wnioskodawca
BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia, opłata skarbowa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Kuźnik Jarosław (Ek)
Wpis z dnia
2009-10-08