Numer wpisu
328/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 107m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 1200/54, 1203/54, 1209/55, 1241/55, stanowiących użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00372/09
Data złożenia
2009-09-18
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe TEXBUD Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 45; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-10