Numer wpisu
362/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "STAGRA" w Rybniku, przy ul. Studziennej 55
Znak sprawy
Ek I-7642/00004/09
Data złożenia
2009-12-01
Wnioskodawca
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "STAGRA", uL. Studzienna 55, 44-203 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji produkcji uszczelek gumowych firmy Stagra w Rybniku
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-08