Numer wpisu
396/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wyd. zezw. na usun. 11 szt. drzew gat.: modrzew europejski – 3 szt., sosna zwyczajna – 8 szt., rosnących na terenach działek nr: 732/21 i 1048/25, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wolnej w Rybniku - Gotartowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00422/09
Data złożenia
2009-11-30
Wnioskodawca
Firma AWIM INWEST S. C., ul. Wiejska 2A; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-28