Numer wpisu
400/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. sosna wejmutka, z działki o numerze 4185/174, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Józefa Szafranka w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00515/09
Data złożenia
2009-10-13
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-12-30