Numer wpisu
2/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 16 szt. drzew gat. topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 4847/194 i 4799/194, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00510/09
Data złożenia
2009-09-24
Wnioskodawca
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, ul. Powstańców 19; 41 – 400 Mysłowice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-04