Numer wpisu
20/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię
Znak sprawy
Ek I-7624/00002/10
Data złożenia
2010-01-07
Wnioskodawca
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
1. Raport oddzialywnia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elktronicznej na płycie CD -3 egz., 2. Wypis z rejestru gruntów, 3. Mapa ewidencyjna 4. Potwierdzenie wniesienia połaty skarbowej
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A"
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-13