Numer wpisu
53/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00565/09
Data złożenia
2009-12-23
Wnioskodawca
Doradztwo Inwestycyjne Piotr Słupek, Rząska ul. Akacjowa 14; 30 – 199 Kraków oraz Henryk Pańczyk – Nieruchomości, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-10