Numer wpisu
133/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00616/09
Data złożenia
2009-11-23
Wnioskodawca
„KARCZMA BIESIADNA” Spółka Cywilna Sylwia Kawa, Mariusz Kawa, ul. Kardynała Bolesława Kominka 31A; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-24