Numer wpisu
160/A/2010
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00019/10
Data złożenia
2010-03-24
Wnioskodawca
SOLIUS Sp. z o.o., ul. Brzezińska 40/25, 44-200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15