Numer wpisu
169/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00114/10
Data złożenia
2010-03-24
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydnet Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
NokielskiL
Wpis z dnia
2010-04-19