Numer wpisu
171/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla miejskiej sieci szerokopasmowej na przejście nad rz. Rudą
Znak sprawy
Ek I-6210/00012/10
Data złożenia
2010-04-21
Wnioskodawca
Energotelprojekt, ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja;
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Przekazane do załatwoenia przez organ zastępczy
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-22