Numer wpisu
209/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00170/10
Data złożenia
2010-04-19
Wnioskodawca
Firma Rettig Heating Sp. z o. o., ul. Przemysłowa; 44 - 203 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-13