Numer wpisu
213/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9"
Znak sprawy
Ek I-7624/00019/10
Data złożenia
2010-05-10
Wnioskodawca
Michał Waszkiewicz, ul. Chabrowa 24B/10, 44-210 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia, opłata skarbowa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-13