Numer wpisu
256/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00122/10
Data złożenia
2010-03-24
Wnioskodawca
Firma ŚLĄSK AUTO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Karkonoska 54; 53 - 015 Wrocław, Oddział w Rybniku z siedzibą: ul. Gliwicka 31; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-31