Numer wpisu
254/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00102/10
Data złożenia
2010-03-18
Wnioskodawca
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rybniku im. Maksymiliana Basisty, ul. Władysława Hibnera 25; 44 – 217 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-04