Numer wpisu
277/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. Wielopolskiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00020/10
Data złożenia
2010-06-14
Wnioskodawca
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-18