Numer wpisu
284/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00166/10
Data złożenia
2010-04-16
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybniak
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
NokielskiL
Wpis z dnia
2010-06-21