Numer wpisu
295/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00162/10
Data złożenia
2010-05-12
Wnioskodawca
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 23, ul. Tadeusza Kościuszki 23; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-28