Numer wpisu
311/A/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usuniecie 7 szt. drzew z terenu parku "Wiśniowiec" rosnacych w bliskiej odległości od toru rowerowego
Znak sprawy
Ek I-7635/00279/10
Data złożenia
2010-06-29
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64 , 44-210 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-07