Numer wpisu
336/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie poozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej
Znak sprawy
Ek I-6210/00026/10
Data złożenia
2010-07-27
Wnioskodawca
Tensa Projekt, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-07-28