Numer wpisu
345/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na 2 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Karłowicza 5
Znak sprawy
Ek I-7635/00205/10
Data złożenia
2010-05-04
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-07-29