Numer wpisu
353/A/2010
Dotyczy
Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Rudzkiej 70B
Znak sprawy
Ek I-7635/00229/10
Data złożenia
2010-05-12
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-04