Numer wpisu
388/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnących na terenie działki o numerze 5486/118, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00264/10
Data złożenia
2010-05-27
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-08-23