Numer wpisu
391/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji legalizacyjnej studni głębinowych przy ul. Gzelskeij i Wielopolskiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00029/10
Data złożenia
2010-08-13
Wnioskodawca
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Opłata skarbowa, dokumentacja złożona do spraw Ek I-6210/00019/10 oraz Ek I-6210/00020/10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Sprawy- pozwolenia wodnoprawne - Ek I-6210/00019/10 oraz Ek I-6210/00020/10
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-24