Numer wpisu
400/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 552/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 63 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00255/10
Data złożenia
2010-05-25
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-08-27