Numer wpisu
417/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. przy ul. Sygnały 62 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7642/00014/10
Data złożenia
2010-09-01
Wnioskodawca
Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. ul. Sygnały 62 44-251 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. przy ul. Sygnały 62 w Rybniku 2. opłata skarbowa 3. oświadczenie dot. średnich przedsiębiorstw
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-08