Numer wpisu
425/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1372/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00296/10
Data złożenia
2010-06-17
Wnioskodawca
osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-10