Numer wpisu
430/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1766/343, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 265A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00303/10
Data złożenia
2010-06-23
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-14