Numer wpisu
488/A/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00037/07
Data złożenia
2010-10-05
Wnioskodawca
"BEST-EKO" Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-14