Numer wpisu
489/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu produkcyjnego HYDROTECH S.A., zlokalizowanego w Rybniku-Kłokocinie, przy ul. Poligonowej 21
Znak sprawy
Ek I-7642/00016/10
Data złożenia
2010-10-12
Wnioskodawca
Spółka Akcyjna HYDROTECH ul. Poligonowa 21 44-251 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-18