Numer wpisu
493/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw płynnych Tesco w Rybniku przy ul. Żorskiej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00066/10
Data złożenia
2010-10-08
Wnioskodawca
Tesco Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 33-347 Kraków Pełnomocnik: Wojciech Podleski, ul. Kilińskiego 38, 40-051 Katowice
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-20