Numer wpisu
494/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP)"
Znak sprawy
Ek I-7624/00068/10
Data złożenia
2010-10-11
Wnioskodawca
Prezydent Miasta Rybnika Pełnomocnik: Janusz Franiczek, ul. Skrzyszowska 39C, 44-300 Wodzisław Śląski
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-20