Numer wpisu
524/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00403/10
Data złożenia
2010-08-24
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-10-25