Numer wpisu
540/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00414/10
Data złożenia
2010-08-30
Wnioskodawca
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich; ul. Tadeusza Kościuszki 41; 44-200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-29