Numer wpisu
545/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00425/10
Data złożenia
2010-09-03
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-012
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-11-05