Numer wpisu
539/A/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00358/10
Data złożenia
2010-10-01
Wnioskodawca
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO im. Stanisława Staszica; ul. płk. ks. W. Kubsza 12; 44-300 Wodzisław Ślaski
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-10