Numer wpisu
404/2020
Dotyczy
inne
Znak sprawy
Ek-I.6131.276.2020
Data złożenia
2020-03-20
Wnioskodawca
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Załączniki dołączone do wniosku
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Rybniku
Nazwa organu
Miasto Rybnik
Miejsce przechowywania
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (ul. Wyzwolenia 35, 44-201 Rybnik)
Sposób zakończenia postępowania
Nie dotyczy
Zastrzeżenie informacji
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery innych kart
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
BorysW
Wpis z dnia
2020-06-02