Numer wpisu
84/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu działki nr 2369/51 położonej przy ul. Dworek w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00047/05
Data złożenia
2005-04-11
Wnioskodawca
"INCO" sp. z o.o., ul. Andersa 2/4; 44 - 100 Gliwice działająca z upoważnienia firmy "MONDIAL"
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-04-11