Numer wpisu
119/B/2005
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami biebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00046/05
Data wydania
2005-05-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Remontowo- Budowlany AMBROŻY S.J., Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży, ul. Meissnera 1/3 lok. 222, 03-982 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7043
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-05-12