Numer wpisu
121/B/2005
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00039/05
Data wydania
2005-04-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TELZAS Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7043
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-05-12