Numer wpisu
122/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 44 szt. drzew (brzoza brodawkowata - 16 szt., sosna pospolita - 1 szt., olsza - 27 szt.) kolidujących z budową wodociągu DN 600 Żory - Rybnik II etap w rejonie rzeki Rudy w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00102/05
Data wydania
2005-05-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Wojewódzka 19; 40 - 026 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-13