Numer wpisu
123/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat: topola balsamiczna - 2 szt., topola czarna odm. włoska - 1 szt., robinia akacjowa - 1 szt. z terenu działki nr 1290/31 położonej przy ul. Gliwickiej w Rybniku Golejowie
Znak sprawy
Ek I-7635/00108/05
Data wydania
2005-05-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Furaż" sp. jawna Marietta i Zbigniew Borkowscy, ul. Sosnowa 7; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-16