Numer wpisu
125/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec biały z terenu działki nr 930/137 połozonej przy ul. Niedobczyckiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00112/05
Data wydania
2005-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Hydrobudowa Śląsk S.A. ul. Poniatowskiego 6; 43 - 300 Bielsko - Biała
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-17