Numer wpisu
126/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki nr 1276/150 rosnących pomiędzy ul. Kotucza a Wierzbową w rejonie rzeki Nacyny
Znak sprawy
Ek I-7635/00082/05
Data wydania
2005-05-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybni 15
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-18