Numer wpisu
127/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 1677/73 przy ul. Sudeckiej 7
Znak sprawy
Ek I-7635/00084/05
Data wydania
2005-05-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-18